Innovation & Forskning

Väntetiden för starroperation varierar

187 veckor. Så lång tid kan du behöva vänta på en starroperation om du bor i vissa landsting som exempelvis Gävle.