Starroperation

Grön och grå starr är vanliga ögonsjukdomar som ofta drabbar äldre personer. Det finns ingen medicinering mot sjukdomarna och därför är starroperationer väldigt vanliga. Ögats lins byts då ut eller så minskas trycket i ögat, beroende på vilken av sjukdomarna som ska behandlas.

Starroperation

Operation vid grå starr

När vi blir äldre blir ögats lins grumligare vilket gör att synskärpan försämras. Det är mycket vanligt med grå starr, men fler kvinnor än män drabbas.

Får du grå starr kan du göra en starroperation där den grumliga linsen byts ut mot en ny konstgjord lins.

Så går det till

En starroperation vid grå starr är en enkel operation. Den tar cirka 20 minuter och du får gå hem samma dag.

Innan operationen får du träffa en ögonläkare som mäter längden på ögat och provar ut styrkan på den nya linsen. Detta görs med hjälp av ultraljud och laserljus.

Du får bedövningsmedel i ögat i form av ögondroppar. Därefter avlägsnas den egna linsen genom att dela den och suga ut den genom pupillen. Efter det sätts den nya linsen in genom ett litet snitt i hornhinnan.

Efter operationen

Efter en starroperation av grå starr är det vanligt att det känns som att det skaver i ögat. Detta kan vara i upp till ett par veckor. Under den tiden är det viktigt att ögat inte utsätts för något tryck.

Synen kan upplevas som något suddig ett tag efter operationen, men när ögat har läkt ska synen vara helt återställd. Under tiden som ögat läker måste du använda kortisondroppar i ögat. Dessa tar du för att minska risken för ärrbildning och beläggningar på linsen.

Operation vid grön starr

Vid grön starr är det ett för högt tryck i ögat som gör att du ser sämre.

Det finns två olika typer av grön starr: Kronisk och akut. Vid kroniskt glaukom tar sjukdomen lång tid att utveckla. Trycket ökar sakta, vilket leder till att synnerven förtvinar.

Akut glaukom gör att trycket i ögat ökar snabbt och du behöver söka vård hos en ögonläkare omgående för behandling.

Så går det till

Behandling av glaukom brukar innebära att du får ta trycksänkande ögondroppar. Hjälper inte detta finns det en laserbehandling som kan sänka trycket.

Om varken ögondroppar eller laserbehandling sänker trycket i ögat kan en operation bli aktuell. En starroperation vid glaukom går ut på att göra det lättare för kammarvattnet att ta sig från ögat. På så sätt minskar trycket.

Efter operationen

Tyvärr finns det en risk för att det uppstår komplikationer vid denna typ av starroperation. Exempelvis kan patienten få grå starr efter operationen.

Sponsrad

Helena gick ner 15 kilo med nya kosttillskottet

– få ökad fettförbränning, mindre sötsug och mer energi med nytt naturligt kosttillskott